Het vuur heeft ons verslagen en onze deuren doen sluiten.
Vol goede moed zijn wij bezig om orde te scheppen in de chaos.
Begin volgend jaar hopen wij je nog beter te kunnen bedienen.

Voor actuele informatie kunt u terecht op onze facebookpagina.